Nieuws > Archief - 06

22-05-08 > Nieuwe Gr'nn strip!

Norma-01

Norma Jean - or how some like it hot...

Strip gemaakt voor Gr'nn magazine 25.
Dit nummer heeft als thema 'Film', gekozen ter gelegenheid van de Gr'nn tentoonstelling in bioscoop Images deze zomer.