Nieuws > Archief - 05

25-03-08 > Nieuwe Gr'nn strip!

Baba Yaga-01

Baba Yaga 2008

Strip gemaakt voor Gr'nn magazine 24.
Dit nummer heeft als thema 'Russische Sprookjes', gekozen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Groninger Museum met hetzelfde thema.